Specimen

Покривът – какво знаем за него?

Oсновният, завършващ елемент за всяка сграда е покривът. Предназначен да я защитава трайно и успешно от неблагоприятни външни условия той се проектира така, че да бъде преди всичко безопасен. Не…

ОБАДИ СЕ